Εκπαιδευτικός P.B.L.

Σε αυτόν τον τομέα θα βρείτε ψηφιακά εργαλεία για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων γραμματισμού (γλωσσικός, αριθμητικός, ψηφιακός), για την ιδιότητα του πολίτη και για την ικανότητα μάθησης κι έτσι θα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα διαδικτυακό χαρτοφυλάκιο (e-portfolio) για τους μαθητές σας. Για να εισέλθετε θα πρέπει να εγγραφείτε. Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες ή έχετε οποιεσδήποτε ανάγκες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email του έργου: nevertoolateeu@gmail.com

Tutor Subscription