Ηλεκτρονική αξιολόγηση

Στην περιοχή αυτή μπορείτε να βρείτε διάφορα εργαλεία αξιολόγησης. Ψάξτε σε κάθε τομέα (Γραμματισμός, Μαθηματικά, Ψηφιακή τεχνολογία, Ιδιότητα του πολίτη, Μάθηση για μάθηση) και βρείτε τα πιο χρήσιμα εργαλεία.