Ηλεκτρονική αξιολόγηση

Στην περιοχή αυτή μπορείτε να βρείτε διάφορα εργαλεία αξιολόγησης. Ανατρέξτε σε κάθε τομέα (Γραμματισμός, Μαθηματικά, Ψηφιακή τεχνολογία, Ιδιότητα του πολίτη, Ικανότητα μάθησης) και βρείτε τα πιο χρήσιμα εργαλεία.