Γλωσσικός Γραμματισμός – Ιταλικά

Οι δραστηριότητες συνδέονται με διαφορετικό χρώμα: οι απλές δραστηριότητες είναι ανοιχτό γκρι, οι δύσκολες δραστηριότητες είναι σκούρο γκρι. Επιλέξτε το αρχικό σας χρώμα και στη συνέχεια αποφασίστε αν θα προχωρήσετε με την πιο σκούρα ή την πιο ανοιχτή χρωματική κλίμακα. Μπορείτε πάντα να προχωρήσετε μπροστά, να πάτε πίσω, να επαναλάβετε δραστηριότητες όσο θέλετε.

Μετά από κάθε δραστηριότητα θα λαμβάνετε άμεση ανατροφοδότηση.

Καλή διασκέδαση!