Χρήστης P.B.L.

Στις διάφορες περιοχές μπορείτε να βρείτε δραστηριότητες παιχνιδιών, επεξηγηματικά βίντεο, δραστηριότητες που προτείνουν καθημερινές καταστάσεις με τις οποίες μπορείτε να ταυτιστείτε, προτάσεις για την εμβάθυνση των θεμάτων που καλύπτονται.

Μπείτε στην περιοχή “ΧΡΗΣΤΗΣ” -μπορείτε να το κάνετε αυτό χωρίς εγγραφή. Επιλέξτε έναν τομέα ικανοτήτων που σας ενδιαφέρει και αρχίστε να παίζετε!

Μόλις μπείτε, μπορείτε: να ολοκληρώσετε όλες τις δραστηριότητες σε κάθε περιοχή- να κάνετε μόνο μερικές από τις δραστηριότητες που σας ενδιαφέρουν περισσότερο- να βγείτε και να μπείτε στις διάφορες περιοχές ικανοτήτων όπως επιθυμείτε- μόλις ολοκληρώσετε μια δραστηριότητα σε κάθε περιοχή, θα λάβετε μια βαθμολογία που θα δείχνει αν την εκτελέσατε σωστά ή όχι.