Τα Ψηφιακά μου Διαδραστικά Βιβλία -MyDigital FlipBooks

Το έργο ανέπτυξε μια βιβλιοθήκη πολυμέσων που απευθύνεται σε επαγγελματίες (εκπαιδευτικούς /δασκάλους /εκπαιδευτές /πολιτισμικούς-γλωσσικούς διαμεσολαβητές και άλλους) που ασχολούνται με την ενεργοποίηση ατόμων της ΕΕ και τρίτων χωρών, με χαμηλό ή μηδενικό επίπεδο γλωσσικού γραμματισμού ώστε:

  • Να ακολουθήσουν μαθησιακές διαδρομές για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων
  • Να ενισχύσουν τη λογική τους σκέψη και την επικοινωνία, καθώς και να εκπαιδευτούν πάνω στην ιδιότητα του πολίτη όπως και στην ικανότητα μάθησης

Η βιβλιοθήκη των διαδραστικών βιβλίων (Flip Books) περιέχει ένα σύνολο θεματικών λειτουργικών διαδρομών κι εργαλείων, που καλύπτουν εις βάθος κάθε θεματική.

Περίληψη των Flipbooks - Μεταφράσεις

Τα ψηφιακά μου διαδραστικά βιβλία - Ελληνική έκδοση

Βρείτε παρακάτω την πλήρη βιβλιοθήκη στα αγγλικά